Hakkımızda

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. TOBB Seçim dönemlerine paralel olarak yapılan seçimlerde illerde bulunan koordinatör odalar tarafından seçim düzenlenir, seçimlerde o ilde kayıtlı olan  her ticaret veya sanayi odaları genç temsilcileri ile seçime katılır. Seçim sonucunda seçilen başkan bulunduğu ili temsilen İl Genç Girişimciler Kurulu'nda başkanlık görevini icra eder.

Misyon

Sosyal, çevresel ve bilimsel değerlerle beslenerek İzmir'in sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunarak global ve genç girişimcilik hareketlerine entegre olmaktır.

Vizyon

İzmir'in yerel ve ulusal; ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi, yerel girişimcilerin ulusal pazarda iş geliştirmelerine destek olmayı amaç edinmiştir.